Lịch ghi nhớ cá nhân

Âm lịch Việt Nam

 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
1 26 2 27 3 28 4 29 5 30 6 1/6 7 2
8 3 9 4 10 5 11 6 12 7 13 8 14 9
15 10 16 11 17 12 18 13 19 14 20 15 21 16
22 17 23 18 24 19 25 20 26 21 27 22 28 23
29 24 30 25 31 26 1 27 2 28 3 29 4 1/7

Bài viết

Ngày Tam Nương

Ngày Tam Nương

Có một số ngày kiêng kỵ làm tất cả các công việc, khi xét chúng ta thấy nó rất khoa học, hợp lý có những ngày chỉ dựa trên quan niệm dân gian. Ví dụ như ngày Tam nương không nên làm gì thì người ...

Ngày Sát Chủ

Ngày Sát Chủ

Ngày Sát Chủ là gì, ý nghĩa của ngày Sát Chủ, ngày sát chủ nên kiêng gì cùng calendar.cmBliss tìm hiểu sau đây.

Ngày Dương Công Kỵ Nhật là gì? danh sách ngày Dương Công Kỵ

Ngày Dương Công Kỵ Nhật là gì? danh sách ngày Dương Công Kỵ

Ngày Dương Công Kỵ Nhật là những ngày xấu nhất trong năm, khi làm việc đại sự cần tránh ngày này, đặc biệt là trong xây dựng hay khởi công làm nhà. Các bạn hãy tham khảo bài viết Dương Công Kỵ ...